ming.he.cn

               ✐ telegram @heming

CentOS 6+ / Debian 6+ / Ubuntu 14.04 + wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/ToyoDAdoubiBackup/doubi/master/ssrmu.sh && chmod +x ssrmu.sh && bash ssrmu.sh CentOS 6+ / Debian ...